Software Testing

Sinds 2008 voeren onze gecertificeerde medewerkers softwaretest werkzaamheden uit voor onze klanten, met state-of-the-art testmethoden. Het testen van software is complex door de vele aspecten die het onder alle omstandigheden perfect werken van de componenten van het informatiesysteem kunnen beïnvloeden.

De scope van het testen omvat daarom een breed spectrum:

  • De kwaliteit van software-onderdelen/modules
  • Het foutloos presteren van het geheel van de geïntegreerde componenten van de software en de technische infrastructuur
  • De stabiliteit, technische performance en load tolerantie van het systeem
  • De backup, recovery en uitwijk van het systeem.

Onze ervaren testers zetten zich volledig in om uw zorgen op deze gebieden weg te nemen en alle mogelijke bugs te identificeren. Dit via het participeren in het opstellen en uitvoeren van testscenario’s en –scripts op basis van functionele en technische specificaties, use cases, prestatie eisen, gegevensmodellen en interfaces. Zij hebben de drive, dynamiek en professionaliteit om een essentiële rol te spelen, zowel binnen traditionele als Agile frameworks.

Voor al onze diensten geldt dat we zowel binnen de traditionele werkwijze (waterval-methode) als binnen de Agile methodiek beschikken over ruime kennis en ervaring. Door het gebruik  van onze uitstekende video conferencing tools in combinatie met een uitgekiende werkmethodiek participeren wij in reguliere en adhoc werkoverleggen, Scrums en Sprints.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van FarShoring voor uw organisatie?

Neem dan contact op voor een afspraak.
Wij zijn graag bereid u nader te informeren.

FarShoring B.V. | Frans Halslaan 1
3241 AB Middelharnis | Nederland