Zien is geloven

Onze ‘Eerst zien, dan geloven’ aanpak is een ideale en bewezen manier om u als potentiële klant kennis te laten maken met FarShoring. Wij willen een perfecte match realiseren tussen uw vraag en ons aanbod. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak u helpt een weloverwogen keuze te maken. Onze aanpak is als volgt:

U heeft al contact met FarShoring en wij kunnen de gewenste dienstverlening bieden. Dan stellen wij voor, om met een beperkt onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden een pilot te starten. Via deze Proof of Concept kunt u dan zien dat het ook echt werkt.

In gezamenlijk overleg worden de scope, de doorlooptijd, de op te leveren resultaten met de bijbehorende KPI’s, de inrichting van de samenwerking en de kostenverdeling van de pilot vastgesteld.

Indien de pilot succesvol wordt afgerond, wordt de verdere samenwerking uitgewerkt en gecontinueerd.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van FarShoring voor uw organisatie?

Neem dan contact op voor een afspraak.
Wij zijn graag bereid u nader te informeren.

FarShoring B.V. | Frans Halslaan 1
3241 AB Middelharnis | Nederland